Descripció del Projecte EBREJOBS

 > Descripció del Projecte EBREJOBS

La Universitat Rovira i Virgili, amb la Plataforma d’Innovació EbreBiosfera, forma part del PECT EbreBiosfera, un projecte desenvolupat en l’àmbit de les Terres de l’Ebre per promoure un canvi en el model econòmic en favor del coneixement, la innovació, la generació d’activitat econòmica i empresarial i l’ocupació de qualitat.

Centrant-nos en l’ocupació de qualitat, des del Campus Terres de l’Ebre de la URV hem impulsat la creació d’una plataforma virtual de borsa de treball on es mostrin les ofertes de treball qualificat que hi ha al territori, l’hem anomenat EbreJobs.

En aquesta borsa de treball hi tenen cabuda tots els titulats de formació professional i/o universitària. Per això, en el disseny inicial d’aquest projecte, hem comptat amb la col·laboració de l’Institut de l’Ebre i l’Institut Montsià (els dos instituts amb més oferta de formació professional de les Terres de l’Ebre) per adequar la plataforma a les necessitats de les dues vessants.

Fins ara cada centre educatiu ha utilitzat la seva pròpia eina de borsa de treball per als seus titulats. Amb EbreJobs pretenem simplificar i unificar aquesta tasca en una única plataforma d’accés lliure que integri totes les ofertes de treball que requereixin personal qualificat, independentment del centre on s’hagi obtingut la titulació.

Per això, hem creat EbreJobs com una eina per organitzar eficientment el mercat de treball qualificat a les Terres de l’Ebre i aconseguir els següents objectius:

  • Adhesió de tots els centres que imparteixin formació superior al territori.
  • Esdevenir el punt de trobada de referència entre l’oferta i la demanda de treball qualificat a les Terres de l’Ebre.
  • Donar visibilitat a les ofertes de treball qualificat que hi ha al territori.
  • Facilitar la captació de talent a les empeses que busquin personal qualificat per treballar a les Terres de l’Ebre.

Entitats educatives adherides a EBREJOBS

Necessiteu Ajuda?

No dubteu d'enviar-nos un correu electrònic aquí.