Política de privacitat

 > Política de privacitat

Candidats de la Borsa de treball PECT EbreBiosfera

Responsable

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili amb CIF Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.

Finalitat

Incorporar i mantenir les dades aportades pels candidats per tal de que puguin inscriure's a les ofertes de feina de la plataforma Ebrejobs, la Borsa de treball PECT EbreBiosfera

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit que inclogui fotocòpia del DNI adreçat al Registre General de la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

Informació addicional
Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Candidats de la Borsa de treball PECT EbreBiosfera i els seus drets al Registre d’Activitats del Tractament de la URV publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també hi pot consultar la Política de Privacitat de la URV. Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a la adreça de correu electrònic dpd@urv.cat.

Representants de les entitats que publiquen ofertes de treball

Responsable

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili amb CIF Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.

Finalitat

Establir i mantenir relacions de caràcter professional entre els membres de la URV i els representants de les entitats que mantenen relacions amb ells.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit que inclogui fotocòpia del DNI adreçat al Registre General de la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

Informació addicional

Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Representants de les entitats que publiquen ofertes de treball i els seus drets al Registre d’Activitats del Tractament de la URV publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també hi pot consultar la Política de Privacitat de la URV. Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a la direcció de correu electrònic dpd@urv.cat.

Política de privacitat de la Universitat Rovira i Virgili

Necessiteu Ajuda?

No dubteu d'enviar-nos un correu electrònic aquí.